Endret: 6 jun 2020     Opprettet: 18 mar 2020

Varebiler og budbiler kjører for fort inne i borettslaget!

Flere har vært vitne til at budbiler og også varevogner kjører for fort inne i borettslaget.

Blant annet har kolonial.no sine biler kjørt for fort, men også andre firmaers budbiler kjører for fort. Det er ikke bra at sjåførene på budbiler og varevogner kjører for fort inne i borettslaget selv om de skal bringe varer og artikler til beboere. Vi oppfordrer deg derfor til å ringe og klage på kjøringa. Si også ifra til sjåføren. Ring til firmaet sjåføren jobber for hvis det er kolonial.no som er lett kjennelige eller annet firma, hvis du ser hvilket dette er. Slik kan vi få satt en stopper for at det blir kjørt for fort.