11 jun 2016

Branntilløp

Branntilløp nær husene

Det har vært branntilløp nær husene i gul sektor. Sikkerhetsgruppen Nordstrand går ekstra runde. Manglerud politi er spesielt oppmerksomme på dette i patruljebilene sine. Vi ber om at beboerne følger ekstra godt med. Observer og ta bilder om du ser noe mistenkelig. Ta kontakt med Sikkerhetsgruppen Nordstrand eller politi om du mener noen bør gripe inn. Ta også kontakt med Styret.