Endret: 22 okt 2019     Opprettet: 7 aug 2019

Byggingen på og av Holmlia senter

Byggearbeidene på Holmlia Senter

Det har vært og forekommer fortsatt betydelige rystelser i fjellet og i husene i borettslaget vårt i forbindelse mye sprengningsarbeid nede på senteret. Dette har vært egnet til å vekke bekymring, og det gikk også et ras av kraftige steinblokker ned på gangveien ned til toget i sommer. Mye støy oppstår også helt opp til deler av borettslaget når det er graving og pikking og maskinarbeid i byggeområdet. Det kan virke som om en har liten innflytelse over dette, og under finner du noen lenker der du kanskje kan finne aktuell informasjon om byggearbeidene og kan lete etter eventuelle opplysninger du måtte være interessert i denne forbindelse. 

www.holmliasenter.no

mail: nyeholmliasenter@obos.no

OBOS og Betonmast har jevnlige møter om byggearbeidene på senteret. De har dispensasjon for støyende arbeid på gitte tidspunkter. Sterkt støyende arbeid: man-torsdag 08-17, fredag 08-17. Støyende arbeid: 07-19.