28 mar 2020

DIGITAL INFORMASJON - https://vibbo.no/tirilltoppen

Det anbefales å oppdatere info evnt. registrere seg på https://vibbo.no/tirilltoppen og godta digital informasjon/kommunikasjon.

 

Fra OBOS:

Digital gjennomføring av årets generalforsamling eller årsmøte

Korona-situasjonen i Norge og verden for øvrig, medfører at OBOS fraråder boligselskapene å gjennomføre fysiske årsmøter. OBOS utviklet i 2018 en løsning for gjennomføring av digitale årsmøter, samtidig som også eiere som ikke er digitale, får delta i årsmøtene. OBOS vil, sammen med styrene, starte med digitale årsmøter i begynnelsen av april. OBOS’ løsning er fleksibel, og vil være tilpasset nye regler fra myndighetene om gjennomføring av digitale årsmøter, som vi forventer vil bli vedtatt i løpet av kort tid. Din rådgiver vil ta kontakt med ytterligere informasjon om gjennomføring av det digitale årsmøtet.


Vibbo.no gjør det enklere å kommunisere med beboerne

I denne vanskelige situasjonen er det ekstra viktig å kommunisere godt med beboerne. Vi anbefaler derfor styret at dere bruker Vibbo.no som er åpent for alle selskaper og alle beboere. Vi oppfordrer styret til å logge seg inn på Vibbo og fylle den opp med aktuelt innhold, og benytte denne kanalen til å informere beboerne i boligselskapet. Vi har også laget forslag til en enkel plakat som styret kan henge opp i fellesarealet for å få med flere av beboerne på Vibbo. Gå inn på Filer og dokumenter på Styrerommet.no, i mappen Hjelpemidler finner dere plakaten.


Informasjon ved bruk av SMS til beboere

På Styrerommet, og i Vibbo, kan styret sende ut informasjon på SMS til alle med registrert telefonnummer.  Hvorvidt dere i tillegg bør sette opp oppslag i oppganger eller informere på annen måte, må styret avgjøre på basis av informasjonens karakter og viktigheten av at alle får tilgang til informasjonen. SMS kan også benyttes til å invitere boligeiere til det digitale årsmøtet, men for boligeiere som ikke har samtykket til digital kommunikasjon, må det i tillegg sendes ut innkalling på vanlig måte i posten.