Endret: 28 okt 2018     Opprettet: 20 jul 2017

Oppdatert informasjon etter brannen på Toppåsen skole

Informasjon til beboerne etter brannen

23.10.18

Informasjon om gjennoppbyggingen av skolen. 

 

Informasjon om arbeidene ved Toppåsen skole pr. 23. oktober 2018. 

 

Arbeidene ved Toppåsen skole har blitt en del forsinket på grunn av utfordringer med grunnforholdene. Som en konsekvens av dette, har entreprenøren måttet fundamentert bygge på en annen og mer tidkrevende måte. 

 

Fra og med mandag 22/10 vil entreprenøren endelig komme i gang med elementmontasje. Frem til nå har det vært arbeidet med peler og bunnplate som har vært godt skjult bak byggegjerdet. 

 

Det betyr at de neste 4-6 ukene kommer det til å reise seg et nytt bygg på Toppåsen skole. Dette innebærer en god del leveranser fra store biler som kommer med stål og betongelementer. I den forbindelse har entreprenøren leid inn skilting og veidirigenter fra Trafikkjentene som vil ta imot bilene og geleide de inn til byggeplassen. Disse bilene vil rygge inn via en provisorisk port noe nærmere p-huset enn der porten står i dag da svingradien blir for krapp. Vi oppfordrer alle til å følge og respektere skilt, oppmerkede områder og anvisninger fra de som dirigerer trafikken. 

 

Kraningen vil bli utført en mobilkran som flyttes rundt på flere plasseringer, i starten vil denne hovedsakelig stå langs tilbygget i skolegården. Denne går på biodiesel som en del av Oslo kommune sitt krav til fossilfri byggeplass.

 

Etter planen nå håper vi å få tettet bygget før jul, dette er noe avhengig av leveransen av tak på produsentene har noeleveringsutfordringer

 

Parkeringssituasjonen ser ut til å være håndterbar takket være at alle beboere tar ansvar og parkerer inne i garasjen. Takk for at alle bidrar. Det er viktig at ingen parkerer på det skraverte område foran innkjørselen til nederste plan i garasjehuset. Det har vært en utfordring den siste måneden. Vi regner med at den nye merkingen er tydelig nok.

 

Entreprenøren har avdekket at skolens vanntilførsel er for liten. Skolen trenger derfor mer vann. Vannrørene til skolen går i dag under noen av husene i Tiriltunga. Ny trase for vannrør til skolen vil gå i bakken, men utenom våre bygninger. Det vil komme nærmere informasjon om dette, når planene for arbeidene er klare. 

 

 

 

 

Informasjon om skolebrannen.                                                                               17.6.2017

 

Branner er noe vi dessverre har hatt for mange av hos oss. Denne gangen var det skolen som ble rammet. Vi er alle glade for at ingen ble skadet, men de materielle skadene er store.

Vi ønsker alle et godt og inkluderende nabolag. Derfor tok vi raskt etter brannen kontakt med skolen og Undervisningsbygg for å spørre om vi kunne bidra med noen forhold til de behovene de måtte ha. Vi har etter dette hatt en positiv dialog, der ulike løsninger har vært diskutert. Det viste seg at uteareal er en knapphetsfaktor. Ballbanen må nemlig benyttes til et midlertidig administrasjonsbygg.

Vi har derfor inngått en avtale der skolen benytter halve garasjetaket til en midlertidig ballbane. Denne avtalen starter 1. August og har en varig på inntil tre år.
Vi mener dette er et areal vi kan avstå for å avhjelpe skolen i en vanskelig situasjon. Samtidig vil det ikke være for store ulemper for oss.

 Vi hadde sammen med Undervisningsbygg planlagt å asfaltere innkjøringen og parkeringsplassen nå i ferien. Dette er utsatt til høsten, og vi kommer tilbake hvordan vi praktisk skal organiserer oss under dette arbeidet.

Vi vil oppfordre alle til å bruke sin faste plass i garasjehuset for parkering i perioden fremover. Det vil bedre fremkommelighet for de bilene som skal inn på skolen.

Vi har fått utdrag av undervisningsbygg fremdriftsplan de nærmeste ukene:

  

Arkitekt sender søknader vedr. rivetillatelse/sanering av branntomt, søknad om bruksendring på parkeringstaket samt byggesøknad om etablering av brakker på ballbanen i dag 14.07.17. Plan og Bygg har lovet oss svært rask behandling av søknadene. Sanering branntomt /riving starter opp så fort søknad er innvilget, antatt i uke 29 Avtale er inngått mellom Tirilltoppen Borettslag og Ubf vedr. disposisjonsrett til 50 % av tak på parkeringshus for en periode av inntil 3 år – for etablering av midlertidig ballbane på taket. Type ballbane er ikke avklart. Asfaltering av felles innkjøring / parkeringsområde er utsatt til brakkerigg er på plass/tungtransport ferdig ifm. Sanering & riving branntomt. Asfaltering ønskes gjennomført så raskt det er praktisk mulig iht fremdriftsplan riving branntomt og etablering brakkerigg. Brakkerigg antas overflyttet til Toppåsen i løpet av uke 29 Securitas har i dag 2 vakter på branntomten, disse er foreløpig bestilt til å være på branntomten ut juli måned. Behov for utvidelse må løpende vurderes. Privatpersoner har på vegne av Idrettsklubber tatt kontakt med Ubf for å høre om fremdrift erstatningslokaler til Idretten. De har fått beskjed om at erstatning av gymsal ikke blir prioritert på nåværende tidspunkt, da det først og fremst jobbes med etablering av lokaler til skolens administrasjon. Tirilltoppen Borettslag ønskes også å bli holdt orientert om fremdrift i saken, slik at info kan gis til borettslagets beboere. De ønsker fortgang i rydding av branntomten samt en avklaring på når asfaltarbeider kan gjennomføres.

Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på www.tirilltoppen.no når vi vet noe mer om fremdrift.

Vi benytter også anledningen til å ønske alle en god høst!

 

Lenke til: E1 - Prinsippskisse sikring av ballbane
Lenke til: D1 - Situasjonsplan

Lenke til: Revidert fasadeplan

Lenke til: Revidert plantegning

 

Med vennlig hilsen

 

Styret
Tirilltoppen BRL