Endret: 28 okt 2018     Opprettet: 13 jan 2016

Radonmålinger

Borettslaget har fått resultater fra vårens radonmålinger i leilighetene. Resultatene er i all hovedsak positive. Dere kan selv finne verdiene for deres leilighet i denne listen.

For å lese mer om hva radon er og hvilke verdier som er akseptable, se bl.a. Statens Strålvern sine sider: http://www.nrpa.no/fakta/89990/anbefalte-grenseverdier-for-radon.

Radon kan i de fleste tilfeller reduseres med enkle tiltak. For de leilighetene som har verdier over 200 Bq/m3, iverksetter borettslaget tiltak. For de leilighetene som har verdier under 200 Bq/m3, kan den enkelte andelshaver selv vurdere å iverksette tiltak. Slike tiltak må imidlertid den enkelte andelshaver selv bestille og betale.

HVS tilbyr følgende radonreduserende tiltak: I rom hvor det er registrert radon, settes rommet i undertrykk og HVS «sporer» hvor lekkasjen er. Montering av slikt utstyr og kartlegging koster 1.650 kroner eks. mva. (2.063,- inkl. mva.).

Kostnader ved tetting kommer som tillegg, men i de fleste tilfeller utføres det for en pris på ca. 1.000 kroner eks. mva. (1.250,- inkl. mva.). Pris på tetting er kun retningsgivende.

Ved bestilling av et slikt oppdrag, kan HVS AS kontaktes på tlf. 23 16 93 90 (mellom kl. 08.00 – kl. 15.00) eller på mail: post@hvsoslo.no.