Endret: 6 okt 2016     Opprettet: 6 okt 2015

Takheving hustype B

Tegning av tillatt takheving