Endret: 7 nov 2016     Opprettet: 6 okt 2015

Takheving hustype C

Tegning av takheving hustype C