Endret: 6 okt 2016     Opprettet: 6 sep 2015

Utbygging av inngangspartier

Inngangspartier boliger

Det er nå mulig å bygge ut inngangspartier uten å søke kommunen om godkjenning. Styret må godkjenne utbygging og du kan få tilgang til plantegning for hustype.