31 jan 2021

FARGEVALG- Valgresultat

Gratulerer med valg av nye farger. Andelseierne i Tirilltoppen borettslag har i fellesskap kommet frem til hvilken farge husene skal ha fremover. Dette har vi alle fått til sammen, selv om det har vært utfordringer med å få det til. Siden generalforsamlingen vedtok et forslag fra en andelseier i 2017, har styret jobbet med å forberede maleprosjektet vi skal gjennomføre i år. Som generalforsamlingen vedtok, fikk en fargekonsulent i oppdrag å finne alternativer for borettslaget. Disse fargene ble gjort kjent høsten 2019. Det som skaper mest engasjement, er ikke at vi skal male husene, men hvilken farge det skal husene skal få. For å gi så mange som mulig anledning til å påvirke fargevalget, besluttet styret å gjennomføre først en, og deretter nok en avstemning. I en pågående pandemi, er det store begrensninger på hvordan dette kan gjennomføres. Det har siden mars 2020 ikke vært mulig å samle andelseierne i et fysisk møte. Etter 1. november, var det heller ikke mulig å avholde elektroniske generalforsamlinger for borettslag. Derfor valgte styret å gjennomføre avstemninger. Deltakelsen på begge avstemningene har vært svært høy - ca. 90% (112-113 andelseiere) deltakelse på begge to. Den første avstemningen ga oss svar på at det var et flertall for å skifte farge, og at det var noen farger som var mer populære enn andre. Den andre avstemningen viste hvilke farger husene skal få. Resultatet er som følger: Husene som i dag er gule - vil skifte farge til svovelgrå (den lyseste av gråfargene i avstemning nr. to) Husene som i dag er rød - vil skifte farge til svovelgrå (den lyseste av gråfargene i avstemning nr. to) Husene som i dag er blå - vil skifte farge til midnatt (den mørkeste av blåfargene i avstemning nr. to) Takk for at dere har gjennomført dette viktige valget i en vanskelig tid. Styret kommer tilbake med mer informasjon, når prosjektstart nærmer seg.