Endret: 20 jun 2019     Opprettet: 6 feb 2019

Infrastruktur og ladebokser er installert

Ladebokser for elbillading er på plass i garasjeanlegget vårt!

På den ekstraordinære generalforsamlingen tirsdag 22. januar 2019 vedtok borettslaget enstemmig å installere og tilrettelegge for elbil-lading i garasjeanlegget!
 

Beboerne som har kjøpt ladboks kan nå lade egen elbil på sin plass i garasjehuset. Infrastrukturen frem til den enkeltes parkeringsplass er klar. De som ønsker å kjøpe ladeboks framoer kan kontakte styret. Styret etablerer en betalingsordning som skal dekke andel av drift/vedlikehold og forbruk av strøm.

For dem som ikke har plass i garasjen, ønsker styret at det etableres en løsning for lading på garasjetaket der disse bilene har fortrinnsrett. Når Tirillsletta har etablert sitt system vil de som har garsjeplass kunne lade elbil der. Fram til dette er på plass, vil ladeplassene på taket være i drift, men vil fases ut når alle har fått mulighet til elbillading.