Endret: 5 jan 2020     Opprettet: 2 jan 2020

Nabovarsel om utvidelse av busslomme

Det er planlagt utvidelse av begge busslommer i Liakollveien for elbusslading, og Styret har fått nabovarsel med relativt kort svartid. Styret har ikke gjort seg opp noen mening om dette, og vi legger derfor ut nabobarsel via lenke på hjemmesiden. Ifølge informasjonsbrev er det mulig å be om utvidet frist ettersom nabobarselet kommer midt oppi juleferien. Se på informasjonen om du har bekymringer knyttet til dette. Det står nevnt i følgebrev telefonnummer og e-postadresse en kan henvende selg til om en ønsker å snakke om dette eller å be om forlenget svarfrist. Det er å håpe at arbeidene ikke kommer til å medføre mye sprengning og at eventuell sprengning ikke vil medføre skade på husene inne i borettslaget.

Arbeidene har også et positivt formål ved at de tar sikte på å gjøre bussene miljøvennlige. Bussene rustes opp til å bli utslippsfrie, og da trengs muligheter for ellading også på noen holdplasser i tillegg til på bussentraler ifølge det som står i følgebrevet. Trykk på hver lenke under for å finne informasjon. 

 

Nabovarsel med oversikt:

Nabovarsel

 

 

Følgebrev med begrunnelse og beskrivelse:

Følgebrev med begrunnelse

 

Plantegning 1:

Plantegning 1

 

Plantegning 2:

Plantegning 2

 

Plangtegning 3:

Plantegning 3

 

Plantegning 4:

Plantegning 4

 

Plantegning 5:

Plantegning 5

 

Plantegning 6:

Plantegning 6