Endret: 6 mar 2017     Opprettet: 2 mar 2015

Parkering i parkerings og garasjeanlegg

Parkering på merkede plasser i utkanten av borettslaget og i eget garasjeanlegg

Tirilltoppen borettslag er i utgangspunktet bilfritt, og kjøring skal begrenses til nødvendig kjøring, med kortvarig av- og pålessing. Dersom beboerne skulle ha behov for å parkere lenger en 10 minutter, for eksempel ved flytting, besøk av håndverker, sykdom eller lignende, kan styret gi midlertidig og tidsbegrenset parkeringstillatelse . Denne må da ligge godt synlig og leselig i frontvindu i det parkerte kjøretøyet. Dette for å opprettholde et rolig bomiljø, ivareta sikkerheten for barn som leker i gatene våre og for at ikke utrykningskjøretøy skal bli forhindret fra å komme fram til husene. Alle boliger (unntatt en) har egne parkeringsplasser og borettslaget disponerer i tillegg til flere plasser på toppen av og foran garasjeanlegget som beboerne fritt kan benytte. Parkering inne på området skal derfor være unødvendig. Det er ladestasjon for elbil tilknyttet borettslagets parkering på toppen av garasjeanlegget, og det er per dags dato 7 plasser for elbil-lading. Det kan tegnes langtidsabonnement for lading av elbil på 1 år av gangen. Ønsker du å inngå en slik avtale, kan du kontakte styret.