Endret: 6 jun 2020     Opprettet: 15 sep 2015

Styremedlemmer og varamedlemmer

 

Leder:

 

Vidar Brochs

Nestleder:

 

Einar Fiskvik

Styremedlemmer:

 

Jørgen Hansteen

   

Lars Kristian Berg

 

   

 

Joachim Albin Gåsøy Breda

Varamedlemmer:

 

Katrine Sandstad Iversen

   

Kjell Arnesen

   

Arne Johan Hovland

   

Nils Henning Gundersen