Endret: 2 nov 2020     Opprettet: 6 jan 2017

Velkomstbrev

Velkommen til Tirilltoppen Borettslag

Velkomstbrev 

Velkommen som beboer i Tiriltunga. Vi håper at du vil trives. Dette brevet inneholder en del praktisk informasjon. Styret i borettslaget har en nettside med nettadressen www.tirilltoppen.no. I tillegg gir vi ut informasjonsbladet Tirilblekka til beboerne fire ganger i året. Ta kontakt med styret hvis du har noen spørsmål på denne e-postadressen: beboerkontakt@tirilltoppen.no

I slutten av august har det tidligere vært arrangert sommerfest for alle beboerne, og en komité utenfor styret ønsker, og jobber nå med å få gjeninnført dette fine tiltaket. Vi håper komitéen vil lykkes med å få i gang en sommerfest igjen, men den er da avhengig av at folk møter opp og støtter tiltaket. I desember er det forøvrig julegrantenning med pepperkaker, gløgg og barnesangkor. Og i april er det dugnad med noen praktiske gjøremål og sosialt samvær med grilling av pølser etterpå.

Fjernvarme

Hvis du får problemer med fjernvarmen, kontakter du Fortum på telefon: 22 43 59 80

Get

Vi får levert TV, internett og telefoni av Get. Ved problemer kan du kontakte Gets kundeservice på tlf: 02123

Ansvar for vedlikehold

Borettslaget har normalt ansvaret for det ytre avtrekk i leilighetene mens beboerne har ansvaret for det indre vedlikeholdet. Det er allikevel noen unntak, og det gjelder blant annet følgende: ●Borettslaget har IKKE ansvaret for ytre vedlikehold av påbygg (f.eks. utbygget loft), eller takvinduer som er satt inn av beboer. ●Borettslaget HAR ansvaret for vedlikehold/utskifting av viftemotor på loftet(sentralvifte). ●Borettslaget har ansvaret for fjernvarmeanlegget, men IKKE radiatorer. ●Borettslaget har ansvar for dører og vinduer(bortsett fra dører og vinduer i påbygg/utbygget loft som beboer har fått satt opp og innsatte takvinduer)

Endringer av fasade eller tilbygg;

Hvis du ønsker å gjøre endringer på fasaden, bygge ut, utvide veranda, sette opp sykkelbod, lekestue eller lignende, må du kontakte styret først. Dette fordi hele borettslagets eiendom er å anse som en tomt. Området rundt hver enkelt bolig er en parsell som eieren av boligen disponerer (altså ikke en egen tomt).

Akutt vannlekkasje

Hvis du få en akutt vannlekkasje i leiligheten din, må du kontakte et døgnbemannet rørleggerfirma. Her er noen eksempler: Holmlia Vaktmesterservice (HVS) Tlf.23169390 VVS Rørleggersentralen tlf. 23 03 54 00 NB! Finn ut hvor stoppekranen er i din leilighet slik at du vet hvor den er hvis det skulle oppstå en vannlekkasje.

Merk forøvrig at den nevnte informasjonen om kontakter ved vannlekkasje også står under "praktisk informasjon" og på forsiden til denne hjemmesiden.

Sentral vifte

Alle leiligheter har installert en sentral vifte på loftet (den ligger mange steder skjult på innsiden av en liten dør). Viften skal stå på hele tiden for å unngå kondens og råteskader. Bryteren for viften er på kjøkkenet, og viften fungerer på kjøkken og bad. I 2010 ble alle viftemotorene skiftet ut. Viftehjulet bør rengjøres ca. hvert annet år. Det er 4 stk. stjerneskruer som må løsnes. Viftemotoren med viftehjulet kan da trekkes rett ut. (Husk å ta ut stikkontakten først!). NB! Hvis du skal pusse opp kjøkkenet og skal installere ny vifte, må du velge en vifte som kan kobles til sentralviften. Mer utfyllende informasjon ligger på nettsidenwww.tirilltoppen.no. Ta kontakt med styret på  hvis du har spørsmål om viften. beboerkontakt@tirilltoppen.no

.Garasjeportene 

Om det skulle oppstå problemer med garasjeportene kan du se på instruksjonen  på innsiden av garasjen hvor vi gir noen tips om hva du kan gjøre hvis porten ikke åpner seg. Vi minner også om at på begge garasjeplanene er det en dør i enden av garasjen som du kan bruke når du skal gå til og fra bilen i garasjen. Hvis du for eksempel ikke får opp porten fra utsiden, kan du bruke døren inn og forhåpentligvis få opp garasjeporten ved hjelp av instruksjonen.

 Parkering i Tiriltunga

Området inne blant husene i Tirilltoppen borettslag er i utgangspunktet bilfritt, og kjøring skal begrenses til nødvendig kjøring, med kortvarig av- og pålessing. Parkering inne i borettslaget er ikke tillatt og skal skje på parkeringsplassene ved garasjeanlegget. Dette for å opprettholde et rolig bomiljø, ivareta sikkerheten for barn som leker i gatene våre, og–ikke minst–for at utrykningskjøretøy ikke skal bli forhindret fra å komme fram til husene. Styret har en avtale med parkeringsselskapet Security Park AS som håndhever parkeringsbestemmelsene vedtatt av styret. Dersom du for deg selv eller besøkende skulle ha behov for å parkere lenger enn 10minutter, for eksempel ved flytting, besøk av håndverker, sykdom eller lignende, kan styret gi midlertidig og tidsbegrenset parkeringstillatelse. Mer informasjon om parkeringsregler finner du på nettsiden vår: www.tirilltoppen.no

Vaktordning med vaktselskapet

Vi har avtale med Sikkerhetsgruppen Nordstrand AS i Bjørnerudveien 13 i Oslo, Telefon 23 03 07 70, som patruljerer i hele borettslaget flere ganger i døgnet. Men de rykker ikke ut hvis beboere kontakter vaktselskapet. Hvis du observerer noe mistenkelig eller observerer truende eller skremmende hendelser i borettslaget, bør du kontakte politiet.

Generalforsamling

Borettslaget har generalforsamling en gang i året (som oftest i april eller mai). Det blir delt ut informasjon om dette i postkassene god tid i forveien. På generalforsamlingen blir det informert om hva styret har gjort i året som har vært og hvilke planer som er for neste år. Dessuten er avstemning over hvem som skal sitte i styret. Vi oppfordrer alle beboerne til å møte opp og si sin mening og stemme på hvem som skal sitte i styret.

Saker til styret

Styret kan kontaktes ved å sende mail til beboerkontakt. Du finner også kontaktskjema for beboerkontakt under rubrikken/menyen "kontakt oss" på denne hjemmesiden. Du kan sende skjema i utfylt stand til styret direkte fra hjemmesiden ved et tastetrykk.

Styret i Tirilltoppen borettslag har forøvrig styremøte den første tirsdagen i hver måned. Har du en sak du vil ta opp så send den på mail til beboerkontakt@tirilltoppen.no

Hilsen styret i Tirilltoppen borettslag.