30 apr 2020

Oppgradering på Holmlia senter

Utbygger informerer her om oppgradering og modernisering av Holmlia senter

Generell informasjon til leietakere og naboer, 30. april 2020

Oppgradering av Holmia senter.

 

 

Nabo-, kunde- og leietakerinformasjon

nye Holmlia Senter

 Modernisering.