Endret: 27 jan 2021     Opprettet: 23 jan 2017

Frossen lås i postkassen

Problem med at låsen i postkassen fryser

Beboere har opplevd at låsen på postkassen har frosset og at det er umulig eller vanskelig å få låst opp og hentet post. Dette er et ikke ukjent problem i mange borettslag og husstander om vinteren. Her er noen råd for å få tint opp og forebygget at låsen fryser. 

Du bør ikke helle varmt vann direkte på låsen. Det kan fryse til etter en times tid og føre til at vannet fryser inne i selve låsen. Da blir det vanskeligere å få låsen opp neste gang.

En måte å løse problemet på kan være å ta en pose med varmt vann og holde den inntil låsen helt til isen har tint litt. Hvis dette virker har du funnet en metode for å løse problemet neste gang det eventuelt fryser til.

En annen måte å løse problemet på kan være å varme opp nøkkelen med en lighter slik at den blir ganske varm. Deretter burde det være mulig å bruke nøkkelen til å låse opp. En varm nøkkelen vil smelte isen som ligger inne i låssylinderen. Dette kan stort sett fungere fint, men kan slite på nøkkelen i lengden.

Når du først har fått låst opp kan det lønne seg å bruke litt låseolje på låsen. Det vil da være mindre sjanse for at den fryser igjen i løpet av de neste ukene. Dette for å forebygge at det fryser til på nytt og det kan spare deg for problemer med låsen.