Endret: 28 okt 2018     Opprettet: 18 okt 2015

Instruksjon for fjernkontroll garasjedør og bestilling av fjernkontroll

Åpning av garasjedør

Fjernkontroll garasje

N.B. Det er nå en ny rutine for bestilling av åpnere til garasjene våre. 

Ak portteknikk, en av En av Hörmanns forhandlere, har  fått master til håndsenderen som tilhører Tiriltoppen Borettslag.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Hörmann Norge A

 

Koster ca. 580 + moms. Den blir sendt i

postsending med faktura i eget brev til deg.

Bestilling kan sendes på mail til andre@akport.no .

Han har tlf: 45170707. Håper dette gjør det litt enklere for dere.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

For å programere den:

Her kommer forhåpentligvis en enkel instruksjon på programmering av håndsenderne, hvis det kan være til hjelp for andre beboere:

Den nye håndsenderen må programmeres mot en håndsender som allerede er i bruk.

Ta den som allerede er i bruk i den ene hånden, og den nye håndsenderen i den andre hånden.

Trykk inn den blå knappen på den "gamle" håndsenderen først. Det vil da lyse rødt. (Det er veldig viktig at dere trykker på den som allerede er i bruk først, ellers kan programmeringen i denne bli slettet).

Trykk så på den ene blå knappen på den nye håndsenderen (mens du fortsatt holder inne knappen på den senderen som allerede er i bruk.) Det skal da begynne å blinke i den nye håndsenderen, og så begynner det å blinke raskere, og tilslutt stopper det. Hold knappene inne helt til det slutter å blinke i den nye senderen. Programmerignen er da ferdig.

Noen ganger så kan det virke som at de to senderene ikke får kontakt med hverandre når dere skal programmere. Prøv da å holde den nye håndsenderen på skrå inn mot den gamle senderen under programmeringen. Det hjelper ofte. Skulle dere ha problemer, er det bare å ta kontakt med oss.

Lykke til:-)

Vennlig hilsen

HÖRMANN NORGE AS avd. Oslo

Robsrudskogen 15

1470 LØRENSKOG

 m.aasen.osl@hoermann.no

mob: 46917173

e-post: 

web: www.hoermann.no