Endret: 27 jan 2021     Opprettet: 18 feb 2015

Reparasjoner

Indre og ytre vedlikehold

Borettslager har normalt ansvaret for det ytre vedlikeholdet , mens beboerne har ansvaret for det indre vedlikeholdet.

Det er allikevel en del unntak. Det gjelder blant annet:

Borettslaget har IKKE ansvaret for ytre vedlikehold av påbygg, eller takvinduer som er satt inn.

Borettslaget HAR ansvaret for vedlikehold av

Viftemotor på loftet

Fjernvarmeanlegget inkl. radiatorer

Dører og vinduer (bortsett fra i påbygg, og insatte takvinduer)

Hvis det er behov for reparasjon av disse tingene, må beboer først ta kontakt med styret som så vil varsle Holmlia Vaktmesterservice. Hvis beboerne selv får Holmlia Vaktmesterservice eller et annet firma til å utføre arbeidet, uten å ha kontaktet styret ved Beboerkontakt, på forhånd, må de normalt regne med å dekke omkostningene selv.