Vellykket dugnad onsdag 19. april 2017!

Godt fremmøte. Over 50 beboere møtte opp og gjorde en fin innsats med rydding og raking. Det ble også hyggelig prat ved grillen og god avsetning på pølser og brus. Mange var sultne etter den fine innsatsen. Vi takker alle fremmøtte for den store innsatsen!

;